TEKİRDAĞ’IN HAVA KALİTESİ ARTTI

0
195

Tekirdağ’da  hava kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili alınan önlemler ve uygulanan tedbirler ile hava kalitesinde büyük oranda iyileşme sağladı.

Tekirdağ’da Temiz Hava Eylem Planının etkin bir şekilde uygulanması, doğalgaz kullanımının yaygınlaşması, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’da kullanılan ithal ve yerli kömürler için uygunluk denetimleri yapılarak kaliteli kömür kullanımının sağlanması, sanayi tesislerinde kullanılan kömür için ve bacada emisyon ölçümü gerçekleştirmek suretiyle Kömür Kullanım İzni verilmesi uygulaması, bacalarda ıslak filtre ve toz tutucu siklon sistemlerinin yaygınlaştırılması,Çevre ve Şehirtcilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu’nun talimatlarıyla 7 gün 24 saat gerçekleştirilen denetimler ile ısınmadan ve sanayiden kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması neticesinde; geçmiş yıllarda yaşanan hava kirliliği ile ilgili şehrin hava kalitesinde yaşanan olumlu gelişmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi Ağı verilerine de yansıdı.

Tekirdağ’ın  hava kalitesi;  Süleymanpaşa İlçesinde 2 Adet, Çorlu İlçesinde 2 Adet ve Çerkezköy İlçesinde 1 Adet olmak üzere toplam 5 Adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile online olarak izleniyor.

PM10 (toz) Ölçümlerinde; Süleymanpaşa İlçesinde ulusal hava kalitesi indeksine göre 2016 yılında 198 gün olan temiz hava gün sayısı, 2017 yılında 263 güne, 2018 yılında ise 328 güne yükseldi.Kirli gün sayısı ise 2016 yılında 161 iken, 2017 yılında 92’ye ve 2018 yılında 1 güne kadar düştü.

Çerkezköy İlçesi 2018 yılını 341 gün temiz hava gün ve 16 kirli hava gün olarak tamamlanmış, Çorlu İlçesinde ise kirli hava gününe rastlanılmadı. 2018 yılında SO2 (Kükürtdioksit) Ölçümlerinde ise Tekirdağ’da  hiçbir istasyonda kirli hava gününe rastlanmamıştır.

NO2 (Azotdioksit) ve CO (Karbonmonoksit) ölçüm sonuçlarında ise sınır değerlerin çok çok altında seyretti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here